Naše služby

Audit
M&A

Dôležitou súčasťou našich služieb je krízový management. Naši experti spolu s právnymi a daňovými poradcami vyhľadajú a ponúknu klientovi v krízovej situácií vždy najvhodnejšiu alternatívu tak, aby vyšiel z krízy silnejší a s čo najmenšími stratami.

Riadenie a mapovanie procesov
Biznis proces manažment
Riadenie rizík
Poradenstvo pre ľudské zdroje
IT riadenie a kybernetická bezpečnosť
Oceňovanie a finančné modelovanie
Podpora investícií a R&D
Poradenstvo pre štátny a verejný sektor

Audit individuálnych i konsolidovaných účtovných závierok podľa národných
i medzinárodných štandardov (IAS/IFRS, US GAAP)
Audit a previerky reportingových balíčkov
Audit neziskových organizácií, fondov a samosprávnych jednotiek
Audit priebežných účtovných závierok
Overovanie výročných správ a správ o vzťahoch medzi
spriaznenými (prepojenými) osobami
Dobrovoľné audity a previerky
Poradenstvo pri čerpaní štrukturálnych fondov zo
zdrojov EU a štátnej pomoci

Forenzný audit
Služby strategického plánovania a riadenia
spoločnosti
Reštrukturalizácie
Riadenie pohľadávok a úverov
Riadenie reputačného rizika
Strategické plánovanie

Overovanie pohľadávok pre kapitalizáciu
Fúzie a akvizície
Due diligence
Modelovanie transakcií
Metodika optimalizácie riadiacich procesov

Riadenie a mapovanie procesov
Biznis proces manažment
Riadenie rizík
Poradenstvo pre ľudské zdroje
IT riadenie a kybernetická bezpečnosť
Oceňovanie a finančné modelovanie
Podpora investícií a R&D
Poradenstvo pre štátny a verejný sektor

Audit individuálnych i konsolidovaných účtovných závierok podľa národných
i medzinárodných štandardov (IAS/IFRS, US GAAP)
Audit a previerky reportingových balíčkov
Audit neziskových organizácií, fondov a samosprávnych jednotiek
Audit priebežných účtovných závierok
Overovanie výročných správ a správ o vzťahoch medzi
spriaznenými (prepojenými) osobami
Dobrovoľné audity a previerky
Poradenstvo pri čerpaní štrukturálnych fondov zo
zdrojov EU a štátnej pomoci

Forenzný audit
Služby strategického plánovania a riadenia
spoločnosti
Reštrukturalizácie
Riadenie pohľadávok a úverov
Riadenie reputačného rizika
Strategické plánovanie

Overovanie pohľadávok pre kapitalizáciu
Fúzie a akvizície
Due diligence
Modelovanie transakcií
Metodika optimalizácie riadiacich procesov

Kontaktujte nás

Dohodnite si stretnutie