Fakturačné údaje

Fakturačné údaje členov V4 Group

V4 Legal, s.r.o.
IČO: 36 858 820
DIČ: 2022632788
IČ DPH: SK 2022632788
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 49759/L

V4 Tax, s.r.o.
Mlynské nivy 49, 821 09, Bratislava ( Apollo Business Centrum )
IČO: 48 235 709
DIČ: 2120193988
IČ DPH: SK 2120193988
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64272/L

V4 Audit, s.r.o.
IČO: 47 568 607
DIČ: 2023977021
IČ DPH: SK 2023977021
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 61329/L

V4 Holding, a.s.
IČO: 44 103 824
IČ DPH: SK 2022597137
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 10668/L