O spoločnosti

Spájame sa
pre váš biznis

V4G poskytuje služby v oblasti právneho poradenstva, daní, auditu a účtovníctva už od roku 2009.
Tím našich konzultantov ponúka klientom komplexné poradenské služby pri vykonávaní ich každodenných činností ako aj riešenia náročných obchodných transakcií.

Vďaka širokému portfóliu našich poradenských činností nám klienti môžu prenechať riešenie svojich rôznorodých problémov a efektívne sa sústrediť na to, čo je pre nich naozaj podstatné, riadenie ich obchodných aktivít.

V4 Group prináša komplexné poradenské služby pod jednou strechou. Medzinárodné pôsobenie v Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku vyjadruje spoluprácu v rámci regiónu Vyšehradskej štvorky.

Vízia a hodnoty

01
Všetky služby
pod jednou strechou
Klient má nielen kvalitne zabezpečené viaceré služby potrebné pre jeho podnikanie jednou spoločnosťou, ale zároveň táto spoločnosť garantuje aj znalosť súvislostí z daných oblastí pôsobenia.
02
Cezhraničnosť
Klientovi prinášame výhody v prípade expanzie, analýzy trhu a analýzy trhových podmienok v krajinách vyšehradskej štvorky a vo všetkých štyroch oblastiach pôsobenia značky.
03
Odbornosť
a profesionalita
Naši klienti hľadajú u nás dôveru, pocit, že sú v dobrých rukách a vedia sa na nás spoľahnúť. Sme presvedčení, že naša profesionalita a diskrétnosť sú základom budovania nášho dobrého mena V4G.
04
Dynamickosť
Náš mladý dynamický kolektív predstavuje pre značku rýchlu adaptáciu a prispôsobivosť zmenám, ktoré sa v tejto dobe dejú neustále. Náš tím kolegov sa snaží o promptné a správne riešenia, sleduje trendy a udržiava kontinuálne interné vzdelávanie v oblastiach svojho pôsobenia.

Vedenie spoločnosti

Partner
Michal Jelínek
Dane I Transfer Pricing

Michal Jelínek je partnerom poradenských skupín V4 Group s pôsobením najmä v Českej republike. Špecializuje sa najmä na problematiku medzinárodného zdaňovania, daňového plánovania a transferového oceňovania. Svoje rozsiahle skúsenosti získal ako daňový konzultant a neskôr ako manažér oddelenia medzinárodného zdaňovania, daňového plánovania a transferového oceňovania v prvých zahraničných daňovo-poradenských spoločnostiach so sídlami v Českej republike. Téme transferového oceňovania sa Michal venuje od roku 2006 a vydal tiež publikáciu na túto téma týkajúcu sa stálych prevádzkovateľov, prepojených ovládacích a ovládaných osôb a združených podnikov pod názvom Transferové ceny vo vydavateľstve Verlag Dashöfer.

Získané skúsenosti Michal v súčasnosti zúročuje nielen ako daňový poradca ale taktiež sa venuje rozsiahlej lektorskej činnosti na rôzne témy, či už v oblasti medzinárodného zdaňovania, transferového oceňovania. Prednáša taktiež na školeniach daňových poradcov KDP ČR a SR.

Partner
Miroslav Šperka
Právo

Globálny partner a zakladateľ V4 Group Miroslav Šperka, ktorý do biznisu prináša cezhraničný prvok a prepája Slovensko, Poľsko, Českú republiku i Maďarsko. Miroslav sa špecializuje na oblasť cezhraničného zlučovania, fúzií a akvizícií a daňovo-právneho poradenstva v nadnárodných projektoch.

Aktívna znalosť legislatívnych a tiež daňových otázok je predpokladom jeho výrazných negociačných schopností. Významnou mierou sa podieľa aj na riešení daňových a právnych otázok týkajúcich sa nehnuteľností a práv duševného vlastníctva. Miroslav sa ako prednášajúci zúčastňuje na mnohých odborných konferenciách a seminároch predovšetkým v Českej republike a Poľsku.

Partner
Július Činčala
Audit I M&A

Július Činčala je absolventom Slovenskej Poľnohospodárskej Univerzity a University of Minnesota. Svoje ekonomické vzdelanie si doplnil i s Master of Business Administration v roku 2011. Rovnako je absolventom fakulty práva na University of London a je nositeľom titulu Master of Laws (LLM).

Július pôsobí v manažérskom a transakčnom poradenstve už od roku 2003. Venuje sa hlavne optimalizačným projektom v oblasti organizácie a riadenia a to nie len v súkromnej, ale i v štátnej správe. Bol poradcom troch ministrov a zastupoval Slovenskú republiku v komisii pre štátnu a verejnú správu pri OECD.

V roku 2020 sa stal partnerom poradenskej skupiny V4 Group s.r.o. na Slovensku. Jeho víziou je dostať konzultačný biznis viac do povedomia aj medzi stredné a malé podniky.

Partner
Eva Nemšáková
Právo I Dane

Spoluzakladateľka a partnerka Eva Nemšáková sa v rámci svojho pôsobenia vo V4 Group vyprofilovala na skúseného poradcu v developerských projektoch a v M&A transakciách, kde zúročila nielen svoje právne, ale aj ekonomické vzdelanie. Aktuálne pôsobí na Slovensku a zastrešuje najmä spájanie právnych a daňových projektov.

Rovnako má na starosti riadenie všetkých interných procesov slovenskej časti skupiny. Jej zameraním sú témy z oblasti potravinového práva, nájomné vzťahy, stavebníctvo a daňovo-právna problematika. Zároveň ju zaujímajú progresívne oblasti IP a IT práva, na ktorých participuje.

Partner
Mária Hanuliaková
Právo

Právnička a expertka na konkurzné právo. Krátko po škole sa zamestnala vo V4 Legal, kde za 7 rokov prešla významným kariérnym postupom a v januári 2021 sa stala hrdým partnerom spoločnosti. V rámci firmy sa Mária venuje korporátnej agende, ale i developerským projektom klientov.

Poskytuje im súvisiace právne poradenstvo – nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom, vysporiadanie pozemkov v podielovom spoluvlastníctve a s tým súvisiace žaloby, následné stavebné konanie až po samotnú realizáciu projektu a predaja nehnuteľností. Zároveň sa venuje konkurznému právu, v ktorom patrí medzi špičku v odbore. V súčastnosti sa venuje aj potravinárskemu právu so zameraním na neprimerané podmienky v obchode s potravinami.

Ocenenia

Daňová firma roka 2019
Právnická firma roka 2020 - daňové právo
Právnická firma roka 2020 - trestné právo
Právnická firma roka 2017 - pracovné právo
Právnická firma roka 2017 - daňové právo
Právnická firma roka 2017 - duševné vlastníctvo
Právnická firma roka 2018 - verejné obstarávanie
Právnická firma roka 2018 - daňové právo
Právnická firma roka 2018 - trestné právo